public authority

  1. idari makam
  2. resmi makam
  3. resmi merci
  4. resmi yetkili
  5. Noun, Public Administration kamu kurumu
  6. Noun, Public Administration devlet kurumu
(US) Sosyal Yardım Bürosu Noun
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Noun, Organizations
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Noun, Accounting
Kamu İhale Kurumu (KİK) Noun, Organizations