put high in one's order of priority

  1. Verb öncelik sırasında yüksek mertebeye koymak