put on one's thinking cap

  1. Verb inceden inceye yeniden gözden geçirmek
  2. Verb külahını önüne koymak