put on the nose bag

  1. Verb bir yandan çalışırken bir yandan bir şeyler atıştırmak
hızla yemek yemek Verb