put on the nose bag

  1. Fiil bir yandan çalışırken bir yandan bir şeyler atıştırmak
hızla yemek yemek Fiil