put one's faith in somebody's evidence

  1. Verb inancını birinin tanıklığına dayandırmak