put one's thinking cap on

  1. derin düşünmek, düşüncelere/tefekküre dalmak.