put someone in a hole

  1. Verb birini köşeye sıkıştırmak