put something aside for one's old age

  1. Verb yaşlılığı için biriktirmek