raise a fine

  1. Verb para cezasını ağırlaştırmak