raise the lid

  1. Verb kesin önlemler almayı bırakmak
  2. Verb kısıtlamaları kaldırmak