raise the lid

  1. Fiil kesin önlemler almayı bırakmak
  2. Fiil kısıtlamaları kaldırmak