ratio between supply and demand

  1. arz ve talep arasındaki oranı
  2. arz ve talep oranı