rave

 1. Verb sapıtmak, abuk sabuk konuşmak/söyle(n)mek, sayıklamak, hezeyan etmek, atıp tutmak.
  He raved all night
  in his fever. He is raving at/against the government again.
 2. Verb (rüzgâr/fırtına/su/sel vb.) uğuldamak, kudurmak, azmak, şiddetlenmek.
  The wind raved about the lighthouse.
 3. Verb çok övmek/methetmek, göklere çıkarmak.
  She raved about her child's intelligence. The criticis raved over the play.
 4. Verb çılgına dönmek, çıldırmak, çılgınca bağırıp çağırmak.
 5. Noun sapıtma, abuk sabuk konuşma/söyle(n)me, sayıklama, hezeyan etme, atıp tutma.
 6. Noun (rüzgâr /fırtına/su/sel vb.) uğuldama, kudurma, azma, şiddetlenme.
 7. Noun çok övme/methetme, göklere çıkarma.
 8. Noun çılgına dönme, çıldırma, çılgınca bağırıp çağırma.
 9. Noun (fazla yük alması için at arabasının yanına konulan) parmaklık, destek.
 10. Adjective çok öven/metheden/göklere çıkaran, sitayişkâr.
  His new play has been getting rave notices in the papers.
  rave reviews of a new play.
bağıra çağıra/öfke ile konuşmak, bas bas bağırmak.
He ranted and raved about it.
bir şeye son derece/çılgınca/delicesine hayran olmak, sitayişle/hayranlıkla bahsetmek.
All the girls
raved about the new singer.
cümbüş
alem
(argo) şenlik