reach a turning point in one's life

  1. Verb hayatında dönüm noktasına gelmek