reasonable and probable cause

  1. inandırıcı sağlam nedenler
  2. makul ve muhtemel sebep
  3. geçerli sebep