receive notice of meeting

  1. Verb toplantıya çağrı almak