receiving order

  1. (Br) iflas muamelelerini açma kararı
  2. ihtiyati haciz emri
  3. (Br) temlik edilmemek şartı
  4. haciz emri
  5. aleni tutuklama
  6. bir şirketi bir kayyumun ellerine teslim eden mahkeme emri
  7. ihtiyata haciz emri
mahkemeye iflas dilekçesi vermek Verb
siparişin alınmasından itibaren bir hafta içinde teslimi vaat etmek Verb
siparişin alınmasından itibaren bir hafta içinde teslimi vaadetmek Verb