recognition

 1. Noun, International Law tanıma
 2. Noun tanı(n)ma.
  In this disguise, you can walk into your own home without a chance of recognition even by your people.
 3. Noun itiraf, teslim, tasdik, doğrulama, doğruluğunu kabul/beyan etme.
 4. Noun takdir, değerlendirme. başarı/meziyet vb.'ni takdir ve beyan etme.
  Some artists gain recognition after death.
 5. Noun resmen onaylama/tanıma/kabul etme.
 6. Noun söz hakkının tasdik ve teslimi, bir kimsenin belirli bir zamanda konuşmaya hakkı olduğunun beyan ve ifadesi.
 7. Noun (Devletler hukuku) bir devletin başka bir devleti resmen tanıması.
  Several countries withheld recognition
  of the new regime.
fiili tanıma Noun, International Law
hukuki tanıma Noun, International Law
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
Noun, International Law
tanınmayacak derecede ... Adverb
daha önce esas muamelede tespit edilen eski bir hakkın tekrar alınması
doğrulayıcı hareket
doğrulayıcı muamele
bir teşekkür nişanesi olarak
tanınmadan kalmak Verb
tanınmayacak/inanılmayacak derecede.
The social structure has changed beyond recognition .
marka tanınırlığı Noun
marka tanıma
karakter tanımı
karakter tanıma Information Technology
Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
fiilen tanınma
hukuken tanınma
tanınma belgesi
fiilen tanınma
hukuken tanınma
diplomatik tanınma
diplomatik olarak tanıma Noun, Politics-Intl. Relations
gider tahakkuku Noun, Accounting
açık tanıma Noun, International Law
yüz tanıma Noun, Software
zımni kabul
zımni tanıma Noun, International Law
karşılıklı tanı(n)ma
resmen tanıma; resmen tanınma
optik karakter tanıma Information Technology
tanınmayacak/inanılmayacak derecede.
The social structure has changed beyond recognition .
erken tanıma Noun, International Law
profesyonel olarak tanınma
en üstün profesyonel düzeyde tanınmak Verb
mesleğinde en üstün olarak tanınmış olmak Verb
gelir tahakkuku Noun, Accounting
hâsılatın gerçekleşmesi
gelirin tanınması
konuşma tanıma Information Technology
devletçe tanınma
devlet çe tanıma
sendikanın tanınması
ses tanıma Information Technology
kendini kabul ettirmek Verb
(sanatçı) tanınmak Verb
tanıma ve tenfiz Noun, Law
(sendika) bir sendikanın tanınması konusunda ihtilaf
tanınmayı geciktirmek Verb
(uçak) tanıtma ışığı
belirtici işaret
bir borcun tanınması
yeni bir devletin tanınması
devletin tanınması Noun, International Law
isyancı statüsünün tanınması Noun, International Law
öğrenme sonuçlarının tanınması (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
önceki öğrenilenlerin tanınması (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
mesleki niteliklerin tanınması
sınırın tanınması
tanınma prosedürü
tanınma davası Noun
belirli bir hisse senedinin belirtilmiş olan geçerli en yüksek satın alma fiyatı ile en düşük satış fiyatı
tanımacı tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
…in bildiği kelimeler Noun, Language-Literature
uçak tanıtım servisi
yüz tanıma sistemi Noun, Electronics
yüz tanıma sistemi Noun, Electronics
-e karşılık/ödül/mükâfat olarak.
bir hizmetin takdiri olarak
niteliklerin karşılıklı tanınması (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
karşılıklı tanıma sistemi (uluslararası hukukta yükümlülüklerin karşılıklı olarak tanınması
karşılıklı tanıma sistemi
paranın tahsil edildiği anda hâsılatın gerçekleşmesi
üretimin tamamlandığı anda hâsılatın gerçekleşmesi
malın gönderildiği anda satışın gerçekleşmesi
seçmenin kimliğinin saptanması sorunu
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme Noun, International Law
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
Nikah ve Evlenmenin Geçerliliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme Noun, International Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme Noun, International Law
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi Noun, International Law
Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol Noun, International Law