recourse agreement

  1. taksitle yapılan satışlarda
  2. satın alıcı gerekli olan ödemeleri yapmadığında satıcının malları geri almasına imkân veren anlaşma
  3. rücu anlaşması