recruiter

  1. askere alan/kaydeden, üye kaydeden.
personel alma memuru
şirket danışmanı
yönetici kadroyu işe alan
işe sanayii işçisi alan kişi
işe sanayi işçisi alan kişi