recruitment

  1. Noun, Human Resources eleman seçme
  2. Noun devşirme
  3. Noun eleman temini
  4. Noun insan kazanma
  5. Noun adam toplama
  6. askere alma, üye kaydetme.
Asker Alma Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
işçi alma
işçi alma
yerinde işe alma
istihdam reklamcılığı
işe personel almak için yapılan reklam
işçi alma yasağı
istihdam kampanyası Noun
istihdam komitesi
Askeralma Kanunu Proper Name, Law
çırakların işe alınması
militan devşirme Noun
militan temini Noun
uzman erbaş alımı Noun, Military
personel alma
işçi alımı Noun, Employment
istihdam politikası Noun