refer to sb's work in term of hight praise

  1. Verb birinin eserinden sitayişkâr sözlerle bahsetmek