refer to the drawer

  1. çeki keşideciye iade etmek (bir bankanın bir çekin üzerine yazdığı veya damgaladığı , çeki kabul etmeyeceğine dair notu
(US) Br ödenmeden çeki sahibine iade etmek Verb
bir çeki keşide edene iade etmek Verb