regular lot

  1. düzenli bir grup hisse senedi
  2. emtia ve menkul kıymetler borsasında
  3. bir ticaret birimi