relative pitch

  1. Noun bağıl perde: bir sesin başka seslere göre incelik/kalınlığı. (bkz: absolute pitch )