relativity

  1. Noun bağıllık, izafîlik, nispîlik.
  2. Noun görelilik, izafiyet.
    relativity theory: görelilik kuramı, izafiyet teorisi/nazariyesi.
    relativity
    of knowledge: bilginin göreliliği.
genel görelilik Noun, Physics
genel görelilik kuramı, umumî izafiyet teorisi. Noun
izafiyet ilkesi
rölativite ilkesi
özel görelilik Noun, Physics
bağlılık kuramı
izafiyet teorisi Noun, Physics