1. İsim bağıllık, izafîlik, nispîlik.
  2. İsim görelilik, izafiyet.
    relativity theory: görelilik kuramı, izafiyet teorisi/nazariyesi.
    relativity
    of knowledge: bilginin göreliliği.
genel görelilik İsim, Fizik
genel görelilik kuramı, umumî izafiyet teorisi. İsim
izafiyet ilkesi
rölativite ilkesi
özel görelilik İsim, Fizik
bağlılık kuramı
izafiyet teorisi İsim, Fizik