relay a broadcast program (me)

  1. Verb bir yayın programını aktararak yayınlamak