release from a promise

  1. bir vaadi yerine getirme