remain under heavy pressure

  1. Verb ağır baskı altında kalmak