remand

  1. Transitive Verb geritmek, geri çevirmek/göndermek, iade etmek.
  2. Transitive Verb, Law (a) tekrar görüşülmesi için alt mahkemeye iade etmek, (b) tutukluyu, sorgusuna ileride devam şartıyla, ceza evine göndermek.
  3. Noun geritme, geri çevirme/gönderme, iade etme.
  4. Noun geri gönderilme, iade edilme, sorguya ileride devam şartıyla ceza evine gönder(il)me.
  5. Noun geri gönderilen/ceza evine iade edilen kişi.
(Br) mahkeme huzuruna çıkmak üzere hapisten çıkarılmak Verb
tutuklu ya da mahpus bulunan bir kimseyi sorgulamak üzere mahkemeye çıkarmak Verb
sanık olmak Verb
hakkında soruşturma yapılmakta olmak Verb
tutuklanmak Verb
ileri bir tarihte yeniden mahkemeye çıkmak üzere hapishaneye geri gönderile
sorgusundan sonra hapishaneye iade olunacak sanık
ihtiyati tedbir olarak tutuklanan kişi
hapsetmek Verb
(US) bir davayı yeniden bakılmak üzere aynı mahkemeye göndermek Verb
bir davayı yeniden tetkiki için temyiz mahkemesi tarafından kararı veren mahkemeye göndermek Verb
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Verb
bir tutukluyu kefaletle tahliye etmek Verb
bir emri geri almak Verb
bir siparişi geri almak Verb
(Br) gençler için nezarethane
temyiz olunan bir davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
temyiz olunan davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
(mahpus) soruşturmayı bir hafta uzatmak Verb
bir hafta geri bırakmak Verb
(8-16 yaşındaki suçlular için) tutuk evi. borstal
(Br) tutuklu veya mahpus bulunan bir kimsenin sorgusundan sonra geri gönderildiği tutukevi
(Br) kefalet ile serbest bırakma
tevkifhane
tutukluevi
ileri bir tarihte yeniden mahkemeye çıkmak üzere hapishaneye geri gönderile
önlem olarak birini tutuklu tutmak Verb
(Br) kefaletle serbest bırakmak Verb
sanığı soruşturma için tutuklamak Verb
davayı talik etmek Verb
davayı geri göndermek Verb
sanığı ihtiyati tedbir olarak tutuklamak Verb
(US) akıl hastanesine göndermek Verb
daha sonra mahkemeye çıkarılacak mahpus