1. Geçişli Fiil geritmek, geri çevirmek/göndermek, iade etmek.
  2. Geçişli Fiil, Hukuk (a) tekrar görüşülmesi için alt mahkemeye iade etmek, (b) tutukluyu, sorgusuna ileride devam şartıyla, ceza evine göndermek.
  3. İsim geritme, geri çevirme/gönderme, iade etme.
  4. İsim geri gönderilme, iade edilme, sorguya ileride devam şartıyla ceza evine gönder(il)me.
  5. İsim geri gönderilen/ceza evine iade edilen kişi.
(Br) mahkeme huzuruna çıkmak üzere hapisten çıkarılmak Fiil
tutuklu ya da mahpus bulunan bir kimseyi sorgulamak üzere mahkemeye çıkarmak Fiil
sanık olmak Fiil
hakkında soruşturma yapılmakta olmak Fiil
tutuklanmak Fiil
ileri bir tarihte yeniden mahkemeye çıkmak üzere hapishaneye geri gönderile
sorgusundan sonra hapishaneye iade olunacak sanık
ihtiyati tedbir olarak tutuklanan kişi
hapsetmek Fiil
(US) bir davayı yeniden bakılmak üzere aynı mahkemeye göndermek Fiil
bir davayı yeniden tetkiki için temyiz mahkemesi tarafından kararı veren mahkemeye göndermek Fiil
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
bir tutukluyu kefaletle tahliye etmek Fiil
bir emri geri almak Fiil
bir siparişi geri almak Fiil
(Br) gençler için nezarethane
temyiz olunan bir davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
temyiz olunan davanın yeniden tetkikini yapan mahkeme
(mahpus) soruşturmayı bir hafta uzatmak Fiil
bir hafta geri bırakmak Fiil
(8-16 yaşındaki suçlular için) tutuk evi. borstal
(Br) tutuklu veya mahpus bulunan bir kimsenin sorgusundan sonra geri gönderildiği tutukevi
(Br) kefalet ile serbest bırakma
tevkifhane
tutukluevi
ileri bir tarihte yeniden mahkemeye çıkmak üzere hapishaneye geri gönderile
önlem olarak birini tutuklu tutmak Fiil
(Br) kefaletle serbest bırakmak Fiil
sanığı soruşturma için tutuklamak Fiil
davayı talik etmek Fiil
davayı geri göndermek Fiil
sanığı ihtiyati tedbir olarak tutuklamak Fiil
(US) akıl hastanesine göndermek Fiil
daha sonra mahkemeye çıkarılacak mahpus