replicate

 1. Verb katlamak.
  replicateed leaf.
 2. Verb tıpkılamak, tıpkısını/benzerini yapmak, kopya etmek, kopyasını/suretini çıkarmak.
 3. Verb yanıtlamak, yanıt/cevap vermek, cevaplandırmak.
 4. Verb (kendiliğinden) çoğalmak, üremek, türemek.
 5. Verb yinelemek, tekrarlamak.
 6. ,
  s. katlanmış, kıvrılmış, katlı, kıvrık.
  a replicate leaf.
 7. Noun eşdeney, eşyöntem: birbirinin aynı deney, yöntem vb.'den herbiri.
tekrar edilebilir Adjective
tekrarlanabilir Adjective