reply card

  1. (US) cevap kartı
  2. cevap kartı
ticarî cevap kartı: ticarî bir işlemi (sipariş, abone vb.) kolaylaştırılmak için dönüş adresi ve gerekli
diğer hususlar basılmış ve ücreti alıcı kurumca ödenecek posta kartı.
Noun
ruhsatlı bir reklamcı
US posta idaresi ile anlaşma yoluyla
ücreti cevap alındığında reklamcı tarafından ödenir
tanıtım malzemelerini özel ambalajları içinde ilgililere gönderir