residence

 1. Noun, Law mesken
 2. Noun, Law ikamet
 3. Noun ev, konut, mesken, hane, ikametgâh, oturulan yer.
 4. Noun oturma, ikamet.
 5. Noun oturma/ikamet süresi/müddeti.
  after 24 years of residence.
 6. Noun (üniversitede/hastanede) asistanlık, stajyerlik, araştırma/uzmanlık maksadıyla sürekli kalıp çalışma.

  a doctor in residence .
 7. Noun resmen/bilfiil hazır bulunma.
ikametgâh edinmek Verb
ikametgâhını belli bir yerde tespit etmek Verb
ikametgâh olarak seçmek Verb
meskenini boşaltmak Verb
iaşe ve ibate
yemek ve yatak
tam pansiyon
kibar mahalle merkezi
ikametgâh belgesi Noun
ikamet senedi
ikametgah belgesi Noun, Law
ikametgâh değişikliği
eşlerin ikametgâhı
sayfiye evi
ikametgâh beyannamesi
ikametgâhta teslim
ikametgâhta teslim
müstakil ev
ikametgâh tespiti
tek ailenin oturduğu ev
sabit ikametgâh
dış ülkedeki ikametgâh
yerleşme ve seyahat hürriyeti Noun, Rights-Freedoms
mutat ikamet ülkesi Noun, International Law
mutat mesken Noun, Civil Law
öğrenci yurdu Noun, Education-Training
(Br) öğrenci yurdu
gösterişli malikâne
tatil geçirilen köşk
(a) bilfiil hazır bulunan, (bir yerde) sürekli oturan/kalan.
a poet in residence at a university.
(b) (öğrenciler için) okulda, üniversitede.
önceki ikametgâh
kanuni ikametgâh
kanunî ikametgâh Noun, Law
kanuni oy kullanma hakkı olanın ikametgâhı
ikamet bildirisi
resmi ikametgâh
resmi ikamet yeri
daimi ikametgâh
daimi ikametgah
devamlı ikametgâh
daimi ikametgâh
sabit ikametgah Noun
oturma müsaadesi Noun
ikamet yeri
ikametgâh
özel ikametgâh
ikametgâh belgesi Noun
bir ikametgâhı terk etmek Verb
kirasız ev
ikametgâhına dönme
iskân hakkı
ikamet etme hakkı
Başbakanlık Konut Müdürlüğü Noun, Organizations
tek ailenin yaşadığı ev
(US) tek ailenin yaşadığı ev
sayfiye evi
geçici ikametgâh
aile birliğinin ikametgâhı
şehir evi
şehir malikânesi
ikametgâh yerinin değişmesi Noun
memleket dışında oturma
memleket dışında ikamet
ikametgâh adresi
ikametgâh hırsızlık sigortası Noun
ev hırsızlığı sigortası Noun
ikametgâh ilmühaberi
ikametgâh belgesi Noun
ikametgâh senedi
öğrenci yurdu Noun, Education-Training
mesken sigortası Noun
bina sigortası Noun
ikamet izni
oturma belgesi
ikamet tezkeresi Noun, Law
ikametgâh izni
oturma izni Noun, Law
ikamet izni Noun, Law
oturma izni olmak Verb
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Proper Name, Law