1. İsim, Hukuk mesken
  2. İsim, Hukuk ikamet
  3. İsim ev, konut, mesken, hane, ikametgâh, oturulan yer.
  4. İsim oturma, ikamet.
  5. İsim oturma/ikamet süresi/müddeti.
    after 24 years of residence.
  6. İsim (üniversitede/hastanede) asistanlık, stajyerlik, araştırma/uzmanlık maksadıyla sürekli kalıp çalışma.

    a doctor in residence .
  7. İsim resmen/bilfiil hazır bulunma.
ikametgâh edinmek Fiil
ikametgâhını belli bir yerde tespit etmek Fiil
ikametgâh olarak seçmek Fiil
meskenini boşaltmak Fiil
iaşe ve ibate
yemek ve yatak
tam pansiyon
kibar mahalle merkezi
ikametgâh belgesi İsim
ikamet senedi
ikametgah belgesi İsim, Hukuk
ikametgâh değişikliği
eşlerin ikametgâhı
sayfiye evi
ikametgâh beyannamesi
ikametgâhta teslim
ikametgâhta teslim
müstakil ev
ikametgâh tespiti
tek ailenin oturduğu ev
sabit ikametgâh
dış ülkedeki ikametgâh
yerleşme ve seyahat hürriyeti İsim, Hak ve Özgürlükler
mutat ikamet ülkesi İsim, Uluslararası Hukuk
mutat mesken İsim, Medeni Hukuk
öğrenci yurdu İsim, Eğitim
(Br) öğrenci yurdu
gösterişli malikâne
tatil geçirilen köşk
(a) bilfiil hazır bulunan, (bir yerde) sürekli oturan/kalan.
a poet in residence at a university.
(b) (öğrenciler için) okulda, üniversitede.
önceki ikametgâh
kanuni ikametgâh
kanunî ikametgâh İsim, Hukuk
kanuni oy kullanma hakkı olanın ikametgâhı
ikamet bildirisi
resmi ikametgâh
resmi ikamet yeri
daimi ikametgâh
daimi ikametgah
devamlı ikametgâh
daimi ikametgâh
sabit ikametgah İsim
oturma müsaadesi İsim
ikamet yeri
ikametgâh
özel ikametgâh
ikametgâh belgesi İsim
bir ikametgâhı terk etmek Fiil
kirasız ev
ikametgâhına dönme
iskân hakkı
ikamet etme hakkı
Başbakanlık Konut Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
tek ailenin yaşadığı ev
(US) tek ailenin yaşadığı ev
sayfiye evi
geçici ikametgâh
aile birliğinin ikametgâhı
şehir evi
şehir malikânesi
ikametgâh yerinin değişmesi İsim
memleket dışında oturma
memleket dışında ikamet
ikametgâh adresi
ikametgâh hırsızlık sigortası İsim
ev hırsızlığı sigortası İsim
ikametgâh ilmühaberi
ikametgâh belgesi İsim
ikametgâh senedi
öğrenci yurdu İsim, Eğitim
mesken sigortası İsim
bina sigortası İsim
ikamet izni
oturma belgesi
ikamet tezkeresi İsim, Hukuk
ikametgâh izni
oturma izni İsim, Hukuk
ikamet izni İsim, Hukuk
oturma izni olmak Fiil
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk