resolution committee

  1. karar alma kurulu
bir kararı kuruldan geçirmek Verb