restore confidence

  1. Verb yeniden güven uyandırmak
paraya olan güveni iade etmek Verb