restrain an insane person

  1. Verb bir akıl hastasını zarar vermeyecek duruma getirmek