restraining order

  1. (Br) tasarruf yasağı
  2. mahkemenin tüm taraflar dinleninceye kadar bir hareketten menetme kararı