resume the hearing

  1. Verb duruşmayı yeniden açmak