retire backward out of the presence

  1. Verb huzurdan geri geri giderek çıkmak