ride with a loose rein

  1. (a) dizgini bırakmak, atı dizginsiz sürmek, (b)
    mec. (birisine) müsamaha göstermek, hoşgörmek,
    hoşgörür/müsamahakâr davranmak.