rise to the challenge

  1. Verb zorlukla başa çıkmak
  2. Verb zorluğun üstesinden gelmek