rogatory letters

  1. (US) istinabe müzekkeresi (bir hâkimden diğer bir hâkime tanık ifadesi alınmasını talep eden yazı
istinabe talepnamesi Noun, International Law