rom

  1. Noun, Information Technology okunabilir bellek
  2. = Read Only Memory: Salt Okunur Bellek: Bilgisayarda verileri okunabilen fakat değiştirilemeyen bellek.
  3. çingene (oğlan).
romen harfi.
Roman.
Romance.
Romanic.
Romania.
(İncilde) Romans.
  1. rum

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Şeker kamışından şeker elde edilirken çıkan ... edilen alkollü sert içki