round angle

  1. Noun, Geometry tam açı
  2. Noun tümaçı, 360°'lik açı.