rudder

  1. Noun, Aviation dümen
  2. Noun den. dümen.
  3. Noun, Aviation uçak dümeni.
  4. Noun yön veren/değiştiren araç.
gelişigüzel sürüklenip gitme
dümen pedalı.