run its course

  1. Verb normal seyrini izlemek
(hastalık, devlet işi, olaylar vb.) yolunda gitmek, doğal/tabiî seyrini takip etmek.